Personvern­erklæring

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere om hvordan dine personopplysninger behandles og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du bruker tjenesten Penger.no.

Vårt hovedformål med behandling av personopplysninger er å levere tjenesten til deg på best mulig måte, forbedre tjenesten og sørge for at kommersielle elementer fungerer. Om du har spørsmål til denne erklæringen er det bare å ta kontakt, se vår kontaktinformasjon under punkt 9.

1. Vår rolle

Verdens Gang AS ("VG") med org.nr 950 588 063 er behandlingsansvarlig overfor brukere av tjenestene og besøkende på våre nettsider. Dette innebærer at det er vi som har ansvar for at dine personopplysninger behandles på en lovlig måte i henhold til personopplysningsloven («pol.» som inkluderer den europeiske personvernforordningen; General Data Protection Regulation, «GDPR»), og at behandlingen er nødvendig for å oppfylle uttrykkelig angitte og relevante formål.

2. Om tjenesten

Penger.no er en nettbasert tjeneste som tilbyr finansielle sammenligningsverktøy. Formålet med tjenesten er å gi brukere mulighet til å sammenligne ulike finansielle produkter og tjenester. Våre tjenester omfatter sammenligninger av boliglån, kredittkort, forbrukslån og andre finansielle produkter. Penger.no er utviklet og drevet av VG

3. Hvilke personopplysninger behandler vi for hvilke formål?

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd kan også være personopplysninger dersom disse behandles på en måte som er egnet til å identifisere deg.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

3.1 Opplysninger vi behandler for å levere tjenesten

For å levere tjenesten og forbedre brukeropplevelsen på Penger.no, behandler vi følgende opplysninger:

  • Sidevisninger
  • Klikk på butikker
  • Navigasjon på siden
  • Informasjon om enheten du er på
  • IP-adresse

Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å levere og forbedre tjenesten (GDPR art. 6 nr. 1 (f)).

3.2. Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på Penger.no. Gjennom disse samler vi inn samme type informasjon som nevnt i punkt 3.1. Formålet med dette er å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 (a)). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

3.3. Markedsføring

Vi bruker retargeting på VG.no. Det betyr at hvis du har besøkt Penger.no, vil du kunne få opp annonser og artikler på VG.no som fører tilbake til Penger.no. Dette gjør vi for å gi deg relevant informasjon basert på dine tidligere besøk og interesser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester (GDPR art. 6 nr. 1 (f)). Du kan når som helst reservere deg mot slik markedsføring ved å endre dine personverninnstillinger på VG.no.

3.4. Andre behandlinger

Verdens Gang AS er lovpålagt å oppfylle enkelte forpliktelser som innebærer behandling av personopplysninger. Slike forpliktelser vil f.eks. være i tilknytning til bokføringslovens krav om lagring og sammenstilling, og pålegg om å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet i henhold til lovgivning (GDPR. art. 6 nr. 1 (c)).

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med feilsøking av tjenesten, for å kunne avdekke og reagere på eventuelt misbruk, for å sikre at Penger.no brukes i tråd med våre brukervilkår og eventuelt reagere på brudd med brukervilkårene. Grunnlaget for behandling av personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse i at sikkerheten i tjenesten ivaretas (GDPR. art. 6 nr. 1 (f)).

4. Sporing på lenkede nettsider

Penger.no har samarbeidsavtaler med flere banker og andre finansielle institusjoner, enten direkte eller via affiliatenettverk. Disse avtalene er for kommersielle formål og gjør det mulig for oss å tilby deg sammenligninger av ulike finansielle produkter.

4.1 CTA-reklameknapper og sporing

For å forbedre brukeropplevelsen på vår nettside, bruker vi CTA-reklameknapper (Call-To-Action) levert av:

  • Adtraction
  • Adservice

Disse leverandørene benytter informasjonskapsler og sporingsteknologi for å målrette annonser og spore trafikk.

4.2 Sporing ved klikk på lenker

Når du klikker på en lenke til en bank eller annen finansiell tjeneste fra Penger.no, kan følgende skje:

  1. Den lenkede nettsiden får informasjon om at du kom fra Penger.no.
  2. UTM-parametere (Urchin Tracking Module) brukes for å spore trafikken. Dette gjør det mulig for våre samarbeidspartnere å vite om trafikken fra Penger.no ender med et kjøp eller ikke.

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen til den aktuelle banken eller finansielle institusjonen du blir sendt videre til, eller å kontakte dem direkte dersom du har spørsmål om deres bruk av dine personopplysninger.

4.3 Affiliate-lenker og annonselenker

Penger.no bruker affiliate-lenker og annonselenker som kan spore brukere. Dette gjør det mulig for oss å få kompensasjon når en bruker klikker på en lenke og eventuelt gjennomfører et kjøp eller en registrering hos en av våre samarbeidspartnere.

Behandlingsgrunnlaget for denne sporingen er vår berettigede interesse i å drive vår virksomhet og tilby deg relevante sammenligninger og tilbud.

5. Hvordan dine personopplysninger deles med andre

Vi kan dele din data med andre selskaper som er eid av samme morselskap, i dette tilfellet Schibsted Media Norge. Delingen av denne dataen er dekket av denne personvernerklæringen, eller personvernerklæringen til Schibsted Media Norge.

Vi kan også utlevere personopplysningene dersom dette er nødvendig for å overholde forpliktelser i medhold av lov eller forskrift, pålegg fra domstol eller annen offentlig myndighet, eller dersom utlevering er nødvendig for å avdekke eller oppklare mistanke om at tjenesten brukes til ulovlige formål.

6. Penger.no sine leverandører

For å levere våre tjenester på en effektiv og pålitelig måte, samarbeider vi med utvalgte underleverandører. Disse underleverandørene tilbyr en rekke tjenester, inkludert dataanalyse, skytjenester og kommunikasjon. Vi forplikter oss til å sikre at alle våre leverandører overholder personvern- og IT-sikkerhetsstandarder som er i tråd med gjeldende lovgivning og våre egne forpliktelser overfor våre kunder og partnere. Dette gjør vi blant annet gjennom inngåelse av databehandleravtaler der det er nødvendig.

Her er en oversikt over våre viktigste underleverandører:

NavnAdresseBeskrivelse av behandling
MixpanelSan Francisco, California, USADataanalyse
Google Analytics 4Mountain View, California, USADataanalyse
Amazon Web Services (AWS)Seattle, Washington, USAHosting og database
HotjarMalta, SpaniaDataanalyse og feedback
VWO (Visual Website Optimizer)Uttar Pradesh, IndiaA/B testing og brukeroptimalisering

Så langt det er mulig krever vi at våre samarbeidspartnere behandler dine data innenfor EU/EØS. Noen av våre leverandører har drift utenfor EU/EØS, nærmere bestemt USA. Bruken av disse leverandørene innebærer derfor overføring av dine personopplysninger ut av EU/EØS. Når behandling i EU/EØS ikke er mulig sørger vi for at overføringen skjer i tråd med kapittel V i GDPR.

Per personvernerklæringens dato har overføringene grunnlag i sertifisering i tråd med adekvansbeslutningen Data Privacy Framework (GDPR art. 45).

Vi vil oppdatere denne erklæringen med relevant informasjon om de viktigste underleverandørene vi bruker for å levere våre tjenester.

7. Lagring av data

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at vi som hovedregel oppbevarer opplysningene inntil du sletter din brukerprofil eller på annen måte gir oss beskjed om at du ønsker at vi sletter dine personopplysninger.

Konkret lagringstid er angitt under beskrivelsen av de ulike behandlingsaktivitetene der det er mulig.

Vi gjør oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål, kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta Penger.no eller en tredjeparts berettigede interesser i forbindelse med eventuelle tvister.

8. Dine rettigheter

Lovverket gir deg flere rettigheter for å hjelpe deg med å ivareta ditt personvern. Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, innsyn i dine personopplysninger, rett til å be oss korrigere, slette eller begrense bruken av opplysninger om deg, be om utlevering av opplysninger om deg, protestere, trekke tilbake til samtykker eller klage på vår bruk av personopplysninger. Noen av rettighetene er betinget av at visse vilkår er oppfylt.

Kontakt oss hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter. Ønsker du å klage på vår behandling av personopplysninger kan du klage til Datatilsynet, men vi håper at du vil ta kontakt med oss først.

Innholdet i erklæringen kan bli endret fortløpende, og endringer vil bli publisert i vår personvernerklæring. I tilfelle vesentlige endringer vil vi så langt det er praktisk mulig varsle deg om dette per e-post.

9. Kontakt oss

Vi tar personvernet til våre brukere på alvor. Hvis du har et spørsmål eller en klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på hei@vglab.no. Vi vil svare på henvendelser så raskt som mulig, og senest innen lovens frist på 30 dager. Du kan også kontakte oss hos:

VG Lab / Verdens Gang AS
Akersgata 55,
0180 Oslo