Personvern­erklæring

Tillit fra brukerne er viktig for oss. Penger.no, som er drevet av VG, en del av Schibsted AS, er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet på denne tjenesten.

1. Grunnleggende om person­opplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Schibsted AS (org.nr. 996 334 767, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Generelt søker Schibsted AS å minimere personopplysninger som samles inn. Med Penger.no samler vi inn følgende:

Nettstatistikk

Vi benytter Google Analytics og tidsvis Hotjar for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våres, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Informasjon om hendelser, klikk og lignende blir lagret i 14 måneder. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av Privacy Shield-avtalen.

Vi har inngått databehandleravtale med Google, og instruert Google til å avidentifisere alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen. Google tilbyr et nettlesertillegg som blokkerer Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Hotjar identifiserer adferd og ikke personer. Du kan lese alt om personvernet knyttet til Hotjar på https://www.hotjar.com/privacy.

Opplysningene om ditt lån

Hovedfunksjonen til tjenesten er at du rapporterer inn opplysninger om ditt boligllån, herunder navnet på bank, postnummer, rente og lånebeløp. Vi bruker disse opplysningene for å fortelle deg hvordan ditt lån står i forhold til andre lån av samme type. Vi lagerer også opplysningene anonymisert for å danne sammenligningsgrunnlaget i tjenesten. Denne informasjonen kan også brukt til analyse- og statistikkformål i Schibsted AS.

Klikk på annonselenker

Enkelte steder i tjenesten kan du finne lenker / knapper som leder deg videre til en tredjepart. I de tilfellene der vi har en samarbeidsavtale med f.eks en bank eller en bankformidler-tjeneste, er disse merket som en annonse. Når du klikker på disse merkede lenkene / knappene blir du videresendt til en ekstern adresse spesifisert av annonsøren, som regel ved at du først blir sendt til et firma som sporer trafikken (“sporingsleverandør”). Sporingsleverandørene opererer på sine egne webområder og vi fører ikke kontroll med det som skjer på annonsørenes nettsider, eller hos deres underleverandører.

3. Informasjonskapsler

Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler: _ga - for å identifisere en bruker _gid - for å skille på brukere _gat - for å begrense antall meldinger som logges.

Levetiden på disse informasjonskapslene er begrenset til 60 dager og de er avgrenset til den stien på nettsidene som driftes av Verdens Gang.

Merk at du kan få andre informasjonskapsler på internettdomenet som vi leverer tjenesten på. Disse sendes automatisk til oss av din nettleser, men behandles ikke av Schibsted Norge.

4. Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Oppdatert kontaktinformasjon finner du på denne siden.

5. Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Verdens Gang har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rettigheter i henhold til relevant lovverk, som inkluderer:

  • Å få innsyn i egne opplysninger, hva vi har lagret om deg
  • At uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert
  • Å kunne bestride vår behandling av data
  • Å kunne trekke tilbake samtykke du har gitt
  • Retten til dataportabilitet; I den grad det er relevant, å kunne overføre data som vi har samlet inn under samtykke, til en annen løsning

Anmodninger skal besvares innen 30 dager av Schibsted Norge.

6. Tilsynsmyndighet

Schibsted Norge holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Schibsted.

Dersom du ikke opplever at Schibsted ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg til Datatilsynet.

Web: https://www.datatilsynet.no/

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo