Til forsiden› Tips› Forsikring› Har du den billigste og beste bilforsikringen?
Kommersielt innhold

Har du den billigste og beste bilforsikringen?

Å velge bilforsikring kan være vanskelig. Finn ut hvilken forsikring som passer deg best!

Sist oppdatert: 11. mars 2024

Mange er uvitende om at de betaler for mye for bilforsikringen sin, og det er jo egentlig ikke så rart. Det er ikke alltid lett å vite hva som faktisk lønner seg for din bil og ditt bruk. En bilforsikring omfatter mange elementer, og jo bredere dekning du har, jo dyrere blir forsikringen. Men hva består egentlig en bilforsikring av?

Ansvarsforsikringen, også kalt trafikkforsikring, er noe alle må ha. Denne er lovpålagt og erstatter skader som motorvognen kan påføre andre mennesker og ting, men den dekker ikke skader på egen bil. For dette trenger du enten kasko eller delkasko.

Delkasko omfatter blant annet brann, tyveri, redning/hjelp og bruddskader på bilens glassruter. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp. Delkasko anbefales ofte dersom bilen er av eldre årgang og har lav verdi. Fordelen er at denne er billigere enn full kasko. Ulempen er at den ikke dekker så mye som full kasko, som for eksempel skade på egen bil ved kollisjon der du har skyld.

Kasko har de samme dekningene som delkasko, men i tillegg omfatter denne også skader på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp.

Superkasko er en kasko med enda bedre dekning. Den er generelt mer generøs på dekningsstørrelser og inkluderer ekstra dekninger, som f.eks. leiebil.

I tillegg til superkasko, kasko og delkasko må du tenke over om du ønsker fører- og medpassasjer ulykkesforsikring. Det mange ikke vet er at denne forsikringen faktisk er frivillig og dekker personskade på både fører og passasjer(er). Den gir dermed en ekstra erstatning i tillegg til ansvarsforsikringen ved invaliditet eller død.

Det kan også være nyttig å vite at rettshjelpsforsikring er noe som inngår i alle bilforsikringer. Den innebærer at selskapet dekker utgifter til advokat etc. hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist. En redningsforsikring for biler inngår i både kasko og delkasko og gir deg rett til veihjelp som kranbil og transport fra ulykker.

Forskjellene på forsikringsselskapenes dekninger blir større og større jo mer omfattende forsikringsproduktene blir. Det er ikke noen automatikk i at mest kjente forsikringsselskap er best eller at dyreste forsikring er best. Du må rett og slett innhente tilbud fra flere og sammenligne dekninger selskap for selskap, og dette kan Penger.no hjelpe deg med.

Mer enn pris er viktig for forsikring av bil

Når du kjøper forsikring kjøper du beskyttelse og trygghet. Det er altså ikke bare lavest pris som betyr noe, men også hvor godt du er dekket, dersom uhellet er ute. Forsikringsfolk kaller det «kvaliteten på forsikringsdekningene og skadeoppgjøret».

Forsikringsdekningene er den juridiske beskrivelsen av hva den som kjøper forsikringen er dekket for og hvilke unntak som gjelder. Det kan for eksempel være en forsikring som inkluderer fri leiebil i perioden bilen er på verksted, mens andre selskaper ikke har med en slik dekning. Det kan også være forskjell på hvor spissfindig enkelte begrensninger er definert. Forsikringsdekningene er ofte skrevet over flere sider og med mye liten skrift. Det er først og fremst gjort for å begrense forsikringsselskapenes risiko – ikke for å gjøre deg som kunde velinformert.

Skadeoppgjøret handler om hvor enkelt og realt selskapet opptrer innenfor de juridiske rammene og om du får en god utbetaling i forhold til de forventningene du hadde når du kjøpte forsikringen. Dette er et tveegget sverd for forsikringsselskapene. På den ene siden vil selskapene gjøre det så enkelt som mulig å få utbetalt forsikringssummen ved skade. Det er bra fordi det gir en super kundeopplevelse. Erfaringen viser at de kundene som blir fornøyde med et skadeoppgjør ofte ender opp med å bli langt mer lojale enn kunder som ikke har hatt skader. Enkle oppgjør uberørt av menneskehånd gjør også at selskapenes driftskostnader holdes nede. På den annen side er selskapene også avhengig av å holde nede forsikringssvindel og uriktige utbetalinger så mye som mulig. Mange ellers lovlydige nordmenn har dessverre en lav terskel for å svindle forsikringsselskapene. Dette gir økte kostnader og økt byråkrati for alle oss andre. Ha derfor også litt tålmodighet med forsikringsselskapene i skadeoppgjørene. Noen av sikkerhetsmekanismene og ekstraspørsmålene gjør at kostnaden på forsikringene kan holdes nede.

Hvilken bilforsikring du skal velge?

Forbrukerrådet har laget en sjekkliste over ting du bør undersøke før du bestemmer deg for hvilken forsikring du har behov:

  • Er det behov for full kasko på bilen din eller er det tilstrekkelig med delkasko? Bilens verdi og størrelsen på bonusen din, er viktige momenter i vurderingen.
  • Har du kostbart tilleggsutstyr i bilen som krever særskilt forsikring?
  • Hvor langt kjører du i løpet av ett år? Husk at erstatningsutbetalingen vil bli redusert hvis skade inntreffer etter overskredet kjørelengde.
  • Har bilen sikkerhetsutstyr som gir reduksjon i forsikringspremien? Bør dette eventuelt monteres?
  • Har du krav på leiebil hvis uhellet skulle være ute?
  • Hvilke egenandeler og bonusordninger er det i de ulike selskapene?

Vær oppmerksom på at sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre. Ved å sammenligne forsikringsselskaper og ta en gjennomgang av hva man faktisk behøver av dekninger, kan man spare store beløp hvert år på bilforsikring.

Husk å justere kjørelengden i din bilforsikring!

Kjører du mye bil? 30 prosent av bileierne følger ikke med på om de overskrider kjørelengden i sin bilforsikring, viser en ny undersøkelse. De lever farlig, for er ulykken ute kan det gi deg lavere utbetaling fra forsikringen.

Du som kjører mye bil bør sjekke om kilometerstanden nå stemmer med det som er oppgitt hos forsikringsselskapet.

De som krasjer mest, følger dårligst med

En undersøkelse foretatt av Norstat for Storebrand viser at i aldersgruppen 30-50 år er det 30 prosent av bileierne som ikke følger med på kjørelengden. De over 50 år er flinke til å følge med på kilometerstanden. Hele 9 av 10 av bileiere i denne aldersgruppen følger med. I aldersgruppen under 30 år er det kun 6 av 10 som gjør dette.

– Yngre bileiere er dessverre oftere involvert i ulykker med bil enn de eldre. De unge bør derfor være ekstra påpasselige med å følge med på at de er innenfor oppgitt kjørelengde, sier Petter Berg, fagsjef i Storebrand.

Kan bli dyrt å kjøre for langt

Er uhellet ute og du har kjørt lengre enn du har avtalt, vil dette medføre reduksjon i erstatningen fra forsikringsselskapet.

Hvis det viser seg at du overskredet avtalt kjørelengde og den faktiske kjørelengden din ville kostet 20 prosent mer, vil du kunne få 20 prosent mindre i erstatning.

Penger å spare

Hvis du skjønner at du ikke kommer til å kjøre så langt som du har oppgitt i forsikringen, kan du hos de fleste selskaper endre dette enkelt på nett. Da får du lavere pris på bilforsikringen.

Tips: Sjekk kjørelengden med forsikringsselskapet ditt, og justér kjørelengden hvis du risikerer å gå over.